ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD
[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD-1597906327.jpg
[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD-1641964121.png
[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD-1641964122.png
[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD-1641964123.jpg
[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD-1641964124.png

[BSF] SPACE MARINES DEVASTATOR SQUAD

+

วิว 1,254  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 1,950.00

จำนวน

Support troops who truly live up to their name, the Space Marine Devastators deliver the Emperor’s judgment via stunning displays of brutal firepower. Missiles slam into ranks of enemies, blasts of scorching plasma melt craters into the very earth, lascannons punch through the hardest defences and the droning hum of grav-cannons rises to a terrible crescendo as the target of the Devastators’ wrath is reduced to nothing more than memory and dust.

This multi-part plastic kit contains everything you need to build five Space Marine Devastators, one of which can be optionally assembled as a Space Marine Devastator Sergeant, with three Sergeant heads included. The poses these models can be assembled in are classic Devastator poses, with targeter helmets and castellated greaves designed to counter the immense recoil thrown out by their heavy weapons.

Speaking of heavy weapons, the Devastator squad features an *incredible* array of the Imperium’s finest. Included in this squad:

Two Space Marine Grav-Cannon and Back Pack Assemblies;
Two Space Marine Missile Launcher and Back Pack Assemblies;
Two Space Marine Multi Melta and Back Pack Assemblies;
Two Space Marine Lascannon and Back Pack Assemblies;
Two Space Marine Plasma Cannon and Assemblies;
Two Space Marine Heavy Bolter and Back Pack Assemblies;
One each of Combi Plasma, Combi Melta, Combi Grav, Combi Flamer, Bolter and Storm Bolter;
One each of Power Fist, Power Sword, Power Axe, Lightning Claw, Chainsword and Thunder Hammer;
One each of Plasma pistol, Bolt pistol, Grav pistol.

Five Purity Seals, two Servo Skulls, a pile of spent shells, a skull base piece, ten Space Marine targeting helmets, six sets of legs, six Sergeant hands and eight Space Marine shoulder pads round out this immense collection of components.


Also supplied are five 32mm Citadel Round Bases.

     0