ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


{Pre Order} ARANTHIAN SUCCESSION: CINDERAK BURNING
{Pre Order} ARANTHIAN SUCCESSION: CINDERAK BURNING-1663413626.jpg
{Pre Order} ARANTHIAN SUCCESSION: CINDERAK BURNING-1663413627.jpg
{Pre Order} ARANTHIAN SUCCESSION: CINDERAK BURNING-1663413628.jpg

{Pre Order} ARANTHIAN SUCCESSION: CINDERAK BURNING

+

วิว 20  
คลังสินค้า 0

Pre-order product that will be delivered from 9/24/2022.

สินค้าจะจัดส่งภายในวันที่ 9/24/2022

฿ 1,650.00

จำนวน

  • 128-page hardback narrative expansion for Necromunda
  • Play through the brutal civil war ignited by the cataclysmic Great Rift
  • New vehicles, gang tactics, and crew for House Escher and House Goliath
     0