ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412922.jpg
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412923.jpg
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412924.jpg
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412925.jpg
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412926.jpg
{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS-1663412927.jpg

{Pre Order} NECROMUNDA: GOLIATH MAULERS

+

วิว 25  
คลังสินค้า 0

Pre-order product that will be delivered from 9/24/2022.

สินค้าจะจัดส่งภายในวันที่ 9/24/2022

฿ 1,550.00

จำนวน

  • Add brutal speed to your Goliath gang with two Maulers
  • Outmuscle opponents with heavy armour and a destructive power ram
  • Customise your ride with a choice of guns, heads, and wheels
     0