ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth
Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth-1652595259.jpg
Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth-1653124014.jpg
Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth-1653124015.jpg
Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth-1653124016.jpg
Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth-1653124017.jpg

Fyreslayers: Auric Runefather/Magmadroth

+

วิว 120  
คลังสินค้า 8

  • Lead your Fyreslayer army with a mighty Hero atop a flame-spewing Behemoth
  • Inspire your warriors as Lord of the Lodge
  • Three Heroes in one kit - also includes an Auric Runeson and Auric Runesmiter to be assembled on foot


https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 3,750.00

จำนวน

Auric Runefathers inspire awed devotion in those they command, fearless and mighty warlords who stand at the head of each Fyreslayer lodge. Mounted atop a flame-belching Magmadroth, a Runefather thunders into battle and hacks down enemies with his long latchkey grandaxe, while his steed tears foes apart by the dozen with its searing talons and blazing maw.

This multipart plastic kit builds one Auric Runefather on Magmadroth, sat upon an imposing chimney-saddle, adorned with an ornate helm, and armed with a latchkey grandaxe and fyresteel throwing axes. The spectacular Magmadroth comes with three crest options and a massive array of additional components – pipes, bundles of axes, a drinking horn, and bundles of ancestral jewelry – perfect for creating a truly unique flame-scaled monster. This kit can alternatively be assembled as an Auric Runeson on Magmadroth or an Auric Runesmiter on Magmadroth.

The additional components in this kit can also be used to build an Auric Runeson and Auric Runesmiter on foot.

This kit comprises 95 plastic components, and is supplied with a Citadel 120mm Large Oval Base as well as 2x Citadel 32mm Round Bases. These miniatures are supplied unpainted and require assembly – we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel paints.

     0