ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


KILL ZONE: OCTARIUS
KILL ZONE: OCTARIUS-1642864353.png
KILL ZONE: OCTARIUS-1642864354.jpg
KILL ZONE: OCTARIUS-1642864355.png
KILL ZONE: OCTARIUS-1642864356.png
KILL ZONE: OCTARIUS-1642864357.jpg

KILL ZONE: OCTARIUS

+

วิว 471  
คลังสินค้า 3

Pre-order product that will be delivered from 29/01/2022.
สินค้าพรีออร์เดอร์ที่จะจัดส่งตั้งแต่ 29/01/2022

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

  • 11 pieces of terrain and a double-sided gaming board for building a Warhammer 40,000 Kill Team battlefield
  • Characterful, ramshackle Ork scenery to fight around
  • The perfect way to start or expand your Kill Team scenery collection

฿ 3,750.00

จำนวน

In the Killzones of Octarius, teams of specialist soldiers skirmish between ramshackle Ork structures. These ferrous heaps are hammered together with reckless abandon by the teeming Ork hordes. Crude fortifications and staging posts built in places of strategic importance, they create a warren of cover and elevated platforms where death can approach from unexpected angles.

Killzone Octarius is a scenery expansion set for Warhammer 40,000 Kill Team, comprising a range of Ork terrain pieces to populate Killzones. As well as being an excellent set of modular terrain, this box lets you recreate the mission layouts in the Kill Team: Octarius book. It's the perfect complement for your games of Kill Team, and an ideal way to begin or expand your terrain collection.

This kit is comprised of 55 plastic components with which you can build:

4x Ramshackle Walls
3x Ramshackle Barricades
3x Scrap Piles
1x Oil Pump

The set also includes a double-sided folding gaming board measuring 30" x 22.4", allowing you to build a battlefield suitable for games of Warhammer 40,000 Kill Team. This durable boards feature different artwork on each side and can be combined with other gaming boards to create battlefields of any size.

These miniatures are supplied unpainted and require assembly – we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel paints.

     0