ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


NECROMUNDA: GOLIATH VEHICLE CARDS
NECROMUNDA: GOLIATH VEHICLE CARDS-1668090972.png

NECROMUNDA: GOLIATH VEHICLE CARDS

+

วิว 35  
คลังสินค้า 6

  • A handy set of 26 reference cards for Goliath vehicles rules
  • Includes 18 Vehicle Gang Tactics to rev your gang's engines
  • Plus eight blank Vehicle cards for tracking your Maulers and custom vehicles

฿ 650.00

จำนวน

Much like Goliath gangers themselves, the vehicles the House of Chains ride into the ash wastes are big, brutal, and booming. Goliath Road Thugs flaunt their strength and ooze violence wherever they go, daring enemies to try and get close. Take charge of your wasteland workshop with this pack of 26 reference cards for the gangs of House Goliath, including a full set of Vehicle Gang Tactics, as well as blank Vehicle cards for tracking your Goliath Maulers and customised vehicles. Each card is proudly stamped with the icon of the House of Chains, making it a perfect showcase of your gang's road rage.

This box contains 26x cards (100mm x 75mm) for use in games of Necromunda:
– 18x Goliath Vehicle Gang Tactics cards
– 8x Blank Vehicle cards

You will need a copy of Necromunda: House of Chains and the Necromunda: Ash Wastes Rulebook to use this card pack in your games of Necromunda.

     0