ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


VANGUARD: SYLVANETH
VANGUARD: SYLVANETH-1668089723.jpg
VANGUARD: SYLVANETH-1668089724.png

VANGUARD: SYLVANETH

+

วิว 68  
คลังสินค้า 0

  • A versatile selection of key Sylvaneth units that can hit hard at any range
  • Start a new army or expand an existing collection, and save money compared with buying units individually
  • Contains 10 multipart plastic miniatures

฿ 4,400.00

จำนวน

The air sings with glorious life magic as the children of Alarielle surge into battle. Embittered noble spirits command the fury of the forest, hissing Branchwyches leading from the front as verdant wyldwoods burst forth from the heaving ground. Mighty wargroves advance in defence of life itself, Tree-Revenants striking without warning as relentless Kurnoth Hunters and ancient Treelords crush enemies with inexorable, arboreal strength.

This box is a fantastic starting point for a Sylvaneth army – or a great way to expand an existing collection – and will save you money over buying the kits individually. It includes a fearsome Branchwych to lead your force, along with a Battleline of Tree-Revenants and Kurnoth Hunters that can be built in a variety of ways, backed up by a towering Treelord. It’s a complete and versatile army in a box, ready to topple even the fiercest foes in your games of Warhammer Age of Sigmar.

This set includes the following multipart plastic models:

– 1x Branchwych
– 1x Treelord, which can also be built as a Treelord Ancient or Spirit of Durthu
– 3x Kurnoth Hunters, which can be built with Kurnoth Greatswords, Greatbows, or Scythes
– 5x Tree-Revenants, which can also be built as Spite-Revenants

All models are supplied with their appropriate bases.

These miniatures are supplied unpainted and require assembly – we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Colour paints

     0