ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


WITCH HUNTER (PB)
WITCH HUNTER (PB)-1645270832.jpg

WITCH HUNTER (PB)

+

วิว 320  
คลังสินค้า 1

  • A Mathias Thulmann story
  • Can a notorious Witch Hunter solve the mystery of the Klausner curse?
  • The Black Library Celebration 2022 Readers' Choice Winner for Warhammer Chronicles, written by C L Werner

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 450.00

จำนวน

Mathias Thulmann Book 1

Mathias Thulmann, the most notorious of Sigmar's witch hunters in the entire Old World, sets out to investigate a series of grisly deaths and is drawn into a web of deceit…

READ IT BECAUSE
Witch Hunters are a classic of Warhammer fiction, and Mathias Thulmann, under the stewardship of the mighty C L Werner, is one of the best.

THE STORY
In the grim medieval Old World, the dreaded witch hunters are feared above all others. These puritanical individuals are tasked with hunting out evil throughout the lands, using whatever means necessary to destroy those foolish enough to ally with the Dark Powers. Counted amongst the most able of the Witch Hunters is Mathias Thulmann, a ruthless devotee of Sigmar whose exploits are recounted to scare citizens of the Empire. Investigating a series of grisly deaths, Thulmann is drawn into a web of deceit that could see an untimely end to his glorious career…

Written by C L Werner

     0