ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

กระดูก

Layer: Screaming Skull
คลังสินค้า 12 วิว 260  

฿ 150

Layer: Ushabti Bone
คลังสินค้า 10 วิว 327  

฿ 150

Spray: Zandri Dust
คลังสินค้า 8 วิว 248  

฿ 700

Air: Terminatus Stone
คลังสินค้า 8 วิว 222  

฿ 260

Dry: Terminatus Stone
คลังสินค้า 7 วิว 251  

฿ 150

Dry: Tyrant Skull
คลังสินค้า 7 วิว 243  

฿ 150

Layer: Karak Stone
คลังสินค้า 7 วิว 229  

฿ 150

Air: Zandri Dust
คลังสินค้า 6 วิว 243  

฿ 260

Air: Ushabti Bone
คลังสินค้า 6 วิว 216  

฿ 260

Air: Karak Stone
คลังสินค้า 6 วิว 232  

฿ 260

Dry: Underhive Ash
คลังสินค้า 6 วิว 227  

฿ 150

[F] BASE: WRAITHBONE
คลังสินค้า 6 วิว 253  

฿ 150

Layer: Krieg Khaki
คลังสินค้า 6 วิว 246  

฿ 150

Base: Morghast Bone
คลังสินค้า 5 วิว 253  

฿ 150

Air: Typhon Ash
คลังสินค้า 4 วิว 239  

฿ 260

Base: Zandri Dust
คลังสินค้า 3 วิว 359  

฿ 150

[F] WRAITHBONE SPRAY PAINT
คลังสินค้า 0 วิว 311  

฿ 700

    ; 0