ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

ทอง

Layer: Auric Armour Gold
คลังสินค้า 12 วิว 314  

฿ 150

Layer: Liberator Gold
คลังสินค้า 8 วิว 453  

฿ 200

Air: Relictor Gold
คลังสินค้า 6 วิว 243  

฿ 260

Air: Valdor Gold
คลังสินค้า 6 วิว 224  

฿ 260

Dry: Sigmarite
คลังสินค้า 6 วิว 256  

฿ 150

Air: Balthasar Gold
คลังสินค้า 5 วิว 229  

฿ 260

Air: Thallax Gold
คลังสินค้า 5 วิว 223  

฿ 260

Dry: Golden Griffon
คลังสินค้า 5 วิว 273  

฿ 150

Spray: Retributor Armour
คลังสินค้า 1 วิว 310  

฿ 1,000

Layer: Gehennas Gold
คลังสินค้า 0 วิว 269  

฿ 150

    ; 0