ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

น้ำเงิน

Air: Calth Blue Clear
คลังสินค้า 10 วิว 231  

฿ 260

Layer: Hoeth Blue
คลังสินค้า 10 วิว 216  

฿ 150

Shade: Drakenhof Nightshade
คลังสินค้า 9 วิว 291  

฿ 260

Spray: Macragge Blue
คลังสินค้า 8 วิว 288  

฿ 700

Contrast: Leviadon Blue
คลังสินค้า 8 วิว 227  

฿ 260

Air: Night Lords Blue
คลังสินค้า 8 วิว 194  

฿ 260

Dry: Hoeth Blue
คลังสินค้า 8 วิว 197  

฿ 150

Dry: Stormfang
คลังสินค้า 8 วิว 214  

฿ 150

Air: Macragge Blue
คลังสินค้า 7 วิว 227  

฿ 260

CONTRAST: Aethermatic Blue
คลังสินค้า 7 วิว 221  

฿ 260

Dry: Skink Blue
คลังสินค้า 7 วิว 230  

฿ 150

Layer: Alaitoc Blue
คลังสินค้า 7 วิว 219  

฿ 150

Layer: Altdorf Guard Blue
คลังสินค้า 7 วิว 198  

฿ 150

Dry: Imrik Blue
คลังสินค้า 7 วิว 208  

฿ 150

[F] BASE: MACRAGGE BLUE
คลังสินค้า 7 วิว 286  

฿ 150

Air: Kantor Blue
คลังสินค้า 6 วิว 216  

฿ 260

Air: Calgar Blue
คลังสินค้า 6 วิว 235  

฿ 260

Layer: Calgar Blue
คลังสินค้า 6 วิว 269  

฿ 150

Layer: Baharroth Blue
คลังสินค้า 6 วิว 200  

฿ 150

Air: Caledor Sky
คลังสินค้า 5 วิว 213  

฿ 260

Dry: Etherium Blue
คลังสินค้า 5 วิว 232  

฿ 150

Dry: Thunderhawk Blue
คลังสินค้า 5 วิว 245  

฿ 150

CONTRAST: Talassar Blue
คลังสินค้า 4 วิว 231  

฿ 260

Dry: Chronus Blue
คลังสินค้า 4 วิว 207  

฿ 150

Layer: Lothern Blue
คลังสินค้า 4 วิว 247  

฿ 150

Air: Lothern Blue
คลังสินค้า 3 วิว 203  

฿ 260

Air: Temple Guard Blue
คลังสินค้า 3 วิว 217  

฿ 260

Layer: Teclis Blue
คลังสินค้า 3 วิว 234  

฿ 150

Layer: Temple Guard Blue
คลังสินค้า 3 วิว 209  

฿ 150

Layer: Thunderhawk Blue
คลังสินค้า 3 วิว 257  

฿ 150

Layer: Ahriman Blue
คลังสินค้า 3 วิว 240  

฿ 150

Base: Night Lords Blue
คลังสินค้า 3 วิว 193  

฿ 150

[F] CONTRAST: ULTRAMARINES BLUE
คลังสินค้า 2 วิว 267  

฿ 260

Base: Kantor Blue
คลังสินค้า 2 วิว 266  

฿ 150

Base: Caledor Sky
คลังสินค้า 2 วิว 265  

฿ 150

    ; 0