ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

ม่วง

Air: Chemos Purple
คลังสินค้า 8 วิว 236  

฿ 260

Air: Kakophoni Purple
คลังสินค้า 8 วิว 236  

฿ 260

Air: Genestealer Purple
คลังสินค้า 8 วิว 227  

฿ 260

Air: Eidolon Purple Clear
คลังสินค้า 8 วิว 235  

฿ 260

Dry: Lucius Lilac
คลังสินค้า 8 วิว 221  

฿ 150

Layer: Xereus Purple
คลังสินค้า 8 วิว 245  

฿ 150

Layer: Dechala Lilac
คลังสินค้า 8 วิว 206  

฿ 150

Layer: Slaanesh Grey
คลังสินค้า 8 วิว 202  

฿ 150

Layer: Kakophoni Purple
คลังสินค้า 7 วิว 215  

฿ 150

Dry: Slaanesh Grey
คลังสินค้า 6 วิว 221  

฿ 150

Base: Phoenician Purple
คลังสินค้า 6 วิว 229  

฿ 150

Contrast: Magos Purple
คลังสินค้า 5 วิว 254  

฿ 260

Base: Naggaroth Night
คลังสินค้า 5 วิว 278  

฿ 150

Base: Daemonette Hide
คลังสินค้า 5 วิว 262  

฿ 150

Layer: Genestealer Purple
คลังสินค้า 5 วิว 235  

฿ 150

Air: Phoenician Purple
คลังสินค้า 3 วิว 234  

฿ 260

Shade: Druchii Violet
คลังสินค้า 3 วิว 301  

฿ 260

Base: Barak-Nar Burgundy
คลังสินค้า 3 วิว 259  

฿ 150

CONTRAST: Shyish Purple
คลังสินค้า 2 วิว 236  

฿ 260

    ; 0