ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

สี Base ทั้งหมด

DeathworldForest-Base
คลังสินค้า 22 วิว 255  

฿ 150

[F] BASE: CORAX WHITE
คลังสินค้า 15 วิว 377  

฿ 150

[F] BASE: WAAAGH! FLESH
คลังสินค้า 15 วิว 245  

฿ 150

[F] BASE: MEPHISTON RED
คลังสินค้า 15 วิว 408  

฿ 150

Base: Rhinox Hide
คลังสินค้า 14 วิว 293  

฿ 150

[F] BASE: ABADDON BLACK
คลังสินค้า 13 วิว 449  

฿ 150

Base: Ionrach Skin
คลังสินค้า 12 วิว 231  

฿ 150

BASE: RUNELORD BRASS
คลังสินค้า 11 วิว 217  

฿ 200

Base: Balthasar Gold
คลังสินค้า 11 วิว 302  

฿ 150

[F] BASE: LEADBELCHER
คลังสินค้า 11 วิว 478  

฿ 150

Base: Khorne Red
คลังสินค้า 9 วิว 337  

฿ 150

Base: Rakarth Flesh
คลังสินค้า 9 วิว 354  

฿ 150

Base: XV-88
คลังสินค้า 8 วิว 254  

฿ 150

Base: IRON WARRIORS
คลังสินค้า 8 วิว 228  

฿ 150

Base: Bugman's Glow
คลังสินค้า 7 วิว 287  

฿ 150

[F] BASE: MACRAGGE BLUE
คลังสินค้า 7 วิว 286  

฿ 150

Base: Caliban Green
คลังสินค้า 7 วิว 299  

฿ 150

Base: Steel Legion Drab
คลังสินค้า 7 วิว 240  

฿ 150

Base: Ratskin Flesh
คลังสินค้า 7 วิว 220  

฿ 150

[F] BASE: MOURNFANG BROWN
คลังสินค้า 7 วิว 267  

฿ 150

Base: Screamer Pink
คลังสินค้า 7 วิว 351  

฿ 150

Base: Grey Knights Steel
คลังสินค้า 6 วิว 286  

฿ 150

Base: Screaming Bell
คลังสินค้า 6 วิว 310  

฿ 150

Base: Castellan Green
คลังสินค้า 6 วิว 280  

฿ 150

Base: Iron Hands Steel
คลังสินค้า 6 วิว 273  

฿ 150

Base: Dryad Bark
คลังสินค้า 6 วิว 261  

฿ 150

Base: Warplock Bronze
คลังสินค้า 6 วิว 268  

฿ 150

Base: Phoenician Purple
คลังสินค้า 6 วิว 229  

฿ 150

[F] BASE: WRAITHBONE
คลังสินค้า 6 วิว 253  

฿ 150

Base: Morghast Bone
คลังสินค้า 5 วิว 253  

฿ 150

Base: Naggaroth Night
คลังสินค้า 5 วิว 278  

฿ 150

Base: Daemonette Hide
คลังสินค้า 5 วิว 262  

฿ 150

Base: Death Guard Green
คลังสินค้า 5 วิว 277  

฿ 150

Base: Celestra Grey
คลังสินค้า 5 วิว 320  

฿ 150

Base: Death Korps Drab
คลังสินค้า 5 วิว 242  

฿ 150

Base: Gal Vorbak Red
คลังสินค้า 4 วิว 242  

฿ 150

Base: Grey Seer
คลังสินค้า 4 วิว 241  

฿ 150

Base: CORVUS BLACK
คลังสินค้า 4 วิว 269  

฿ 150

Base: Nocturne Green
คลังสินค้า 3 วิว 259  

฿ 150

Base: Averland Sunset
คลังสินค้า 3 วิว 325  

฿ 150

Base: Barak-Nar Burgundy
คลังสินค้า 3 วิว 259  

฿ 150

Base: Catachan Fleshtone
คลังสินค้า 3 วิว 244  

฿ 150

Base: Zandri Dust
คลังสินค้า 3 วิว 359  

฿ 150

Base: Mechanicus Standard Grey
คลังสินค้า 3 วิว 285  

฿ 150

Base: The Fang
คลังสินค้า 3 วิว 274  

฿ 150

Base: Night Lords Blue
คลังสินค้า 3 วิว 193  

฿ 150

Base: Incubi Darkness
คลังสินค้า 3 วิว 242  

฿ 150

Base: LUPERCAL GREEN
คลังสินค้า 3 วิว 205  

฿ 150

Base: Jokaero Orange
คลังสินค้า 2 วิว 283  

฿ 150

Base: Kantor Blue
คลังสินค้า 2 วิว 266  

฿ 150

Base: Caledor Sky
คลังสินค้า 2 วิว 265  

฿ 150

Base: Deathworld Forest
คลังสินค้า 2 วิว 235  

฿ 150

Base: Thousand Sons Blue
คลังสินค้า 2 วิว 261  

฿ 150

Base: Stegadon Scale Green
คลังสินค้า 2 วิว 256  

฿ 150

[F] BASE: RETRIBUTOR ARMOUR
คลังสินค้า 1 วิว 538  

฿ 200

    ; 0