ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

ส้ม

Layer: Lugganath Orange
คลังสินค้า 8 วิว 210  

฿ 150

Air: Pyroclast Orange Clear
คลังสินค้า 6 วิว 229  

฿ 260

CONTRAST: Gryph Hound Orange
คลังสินค้า 6 วิว 236  

฿ 260

Layer: Squig Orange
คลังสินค้า 6 วิว 252  

฿ 150

Air: Troll Slayer Orange
คลังสินค้า 5 วิว 239  

฿ 260

Dry: Ryza Rust
คลังสินค้า 3 วิว 241  

฿ 150

Shade: Fuegan Orange
คลังสินค้า 2 วิว 260  

฿ 260

Base: Jokaero Orange
คลังสินค้า 2 วิว 283  

฿ 150

Layer: Troll Slayer Orange
คลังสินค้า 2 วิว 282  

฿ 150

Layer: Fire Dragon Bright
คลังสินค้า 2 วิว 273  

฿ 150

    ; 0