ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

เทา

Air: Mechanicus Standard Grey
คลังสินค้า 14 วิว 206  

฿ 260

Layer: Ulthuan Grey
คลังสินค้า 14 วิว 305  

฿ 150

Layer: Eshin Grey
คลังสินค้า 14 วิว 252  

฿ 150

Air: Fenrisian Grey
คลังสินค้า 11 วิว 221  

฿ 260

[F] BASE: LEADBELCHER
คลังสินค้า 11 วิว 478  

฿ 150

Air: The Fang
คลังสินค้า 8 วิว 242  

฿ 260

Air: Ulthuan Grey
คลังสินค้า 8 วิว 228  

฿ 260

Layer: Stormvermin Fur
คลังสินค้า 8 วิว 216  

฿ 150

Spray: Grey Seer
คลังสินค้า 6 วิว 298  

฿ 700

Air: Dawnstone
คลังสินค้า 6 วิว 232  

฿ 260

Air: Russ Grey
คลังสินค้า 6 วิว 256  

฿ 260

Dry: Longbeard Grey
คลังสินค้า 6 วิว 181  

฿ 150

Dry: Dawnstone
คลังสินค้า 6 วิว 221  

฿ 150

Layer: WARPFIEND GREY
คลังสินค้า 6 วิว 211  

฿ 150

Layer: Skavenblight Dinge
คลังสินค้า 6 วิว 198  

฿ 150

Layer: Fenrisian Grey
คลังสินค้า 6 วิว 310  

฿ 150

Air: Death Korps Drab
คลังสินค้า 5 วิว 260  

฿ 260

Contrast: Space Wolves Grey
คลังสินค้า 5 วิว 253  

฿ 260

Contrast: Basilicanum Grey
คลังสินค้า 5 วิว 271  

฿ 260

Base: Celestra Grey
คลังสินค้า 5 วิว 320  

฿ 150

Layer: Russ Grey
คลังสินค้า 4 วิว 236  

฿ 150

Base: Grey Seer
คลังสินค้า 4 วิว 241  

฿ 150

Layer: Administratum Grey
คลังสินค้า 4 วิว 231  

฿ 150

Contrast: Gryph Charger Grey
คลังสินค้า 3 วิว 213  

฿ 260

Layer: Dawnstone
คลังสินค้า 3 วิว 274  

฿ 150

Base: Mechanicus Standard Grey
คลังสินค้า 3 วิว 285  

฿ 150

Air: Administratum Grey
คลังสินค้า 2 วิว 244  

฿ 260

Spray: Mechanicus Standard Grey
คลังสินค้า 1 วิว 267  

฿ 700

    ; 0