ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

เนื้อ

Shade: Reikland Fleshshade
คลังสินค้า 15 วิว 344  

฿ 260

Layer: Cadian Fleshtone
คลังสินค้า 11 วิว 299  

฿ 150

[F] LAYER: KISLEV FLESH
คลังสินค้า 10 วิว 262  

฿ 150

Base: Rakarth Flesh
คลังสินค้า 9 วิว 354  

฿ 150

Air: Kislev Flesh
คลังสินค้า 8 วิว 245  

฿ 260

Dry: Eldar Flesh
คลังสินค้า 8 วิว 239  

฿ 150

Base: Bugman's Glow
คลังสินค้า 7 วิว 287  

฿ 150

Base: Ratskin Flesh
คลังสินค้า 7 วิว 220  

฿ 150

Layer: Bloodreaver Flesh
คลังสินค้า 7 วิว 209  

฿ 150

Layer: Bestigor Flesh
คลังสินค้า 6 วิว 204  

฿ 150

Layer: Ungor Flesh
คลังสินค้า 6 วิว 222  

฿ 150

Layer: Deepkin Flesh
คลังสินค้า 6 วิว 206  

฿ 150

Layer: Knight-Questor Flesh
คลังสินค้า 6 วิว 206  

฿ 150

CONTRAST: Darkoath Flesh
คลังสินค้า 5 วิว 242  

฿ 260

Shade: Reikland Fleshshade Gloss
คลังสินค้า 5 วิว 272  

฿ 260

CONTRAST: Plaguebearer Flesh
คลังสินค้า 5 วิว 224  

฿ 260

Contrast: Ork Flesh
คลังสินค้า 3 วิว 245  

฿ 260

Contrast: Fyreslayer Flesh
คลังสินค้า 3 วิว 241  

฿ 260

Base: Catachan Fleshtone
คลังสินค้า 3 วิว 244  

฿ 150

[F] CONTRAST: GUILLIMAN FLESH
คลังสินค้า 2 วิว 273  

฿ 260

Layer: Flayed One Flesh
คลังสินค้า 2 วิว 226  

฿ 150

Layer: Pallid Wych Flesh
คลังสินค้า 0 วิว 398  

฿ 150

    ; 0