ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

เหลือง

Air: Sigismund Yellow Clear
คลังสินค้า 10 วิว 225  

฿ 260

Dry: Hexos Palesun
คลังสินค้า 8 วิว 235  

฿ 150

Layer: Yriel Yellow
คลังสินค้า 7 วิว 283  

฿ 150

Layer: Flash Gitz Yellow
คลังสินค้า 7 วิว 267  

฿ 150

Air: Flash Gitz Yellow
คลังสินค้า 6 วิว 231  

฿ 260

Air: Phalanx Yellow
คลังสินค้า 6 วิว 229  

฿ 260

Air: Averland Sunset
คลังสินค้า 5 วิว 223  

฿ 260

Air: xv-88
คลังสินค้า 5 วิว 247  

฿ 260

[F] CONTRAST: IYANDEN YELLOW
คลังสินค้า 4 วิว 260  

฿ 260

Contrast: Nazdreg Yellow
คลังสินค้า 4 วิว 242  

฿ 260

Layer: Dorn Yellow
คลังสินค้า 4 วิว 218  

฿ 150

Layer: Phalanx Yellow
คลังสินค้า 4 วิว 211  

฿ 150

Shade: Casandora Yellow
คลังสินค้า 3 วิว 286  

฿ 260

Base: Averland Sunset
คลังสินค้า 3 วิว 325  

฿ 150

    ; 0