ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

แดง

[F] BASE: MEPHISTON RED
คลังสินค้า 15 วิว 408  

฿ 150

Base: Khorne Red
คลังสินค้า 9 วิว 337  

฿ 150

Air: Word Bearers Red
คลังสินค้า 8 วิว 222  

฿ 260

Air: Angron Red Clear
คลังสินค้า 8 วิว 236  

฿ 260

Dry: Astorath Red
คลังสินค้า 8 วิว 228  

฿ 150

Dry: Kindleflame
คลังสินค้า 7 วิว 245  

฿ 150

Layer: Word Bearers Red
คลังสินค้า 7 วิว 187  

฿ 150

Air: Khorne Red
คลังสินค้า 6 วิว 227  

฿ 260

Air: Gal Vorbak Red
คลังสินค้า 6 วิว 213  

฿ 260

Layer: Wild Rider Red
คลังสินค้า 6 วิว 348  

฿ 150

Shade: Carroburg Crimson
คลังสินค้า 5 วิว 304  

฿ 260

Layer: Wazdakka Red
คลังสินค้า 5 วิว 304  

฿ 150

Air: Evil Sunz Scarlet
คลังสินค้า 4 วิว 225  

฿ 260

Base: Gal Vorbak Red
คลังสินค้า 4 วิว 242  

฿ 150

Air: Mephiston Red
คลังสินค้า 3 วิว 251  

฿ 260

[F] CONTRAST: BLOOD ANGELS RED
คลังสินค้า 3 วิว 262  

฿ 260

Contrast: Flesh Tearers Red
คลังสินค้า 2 วิว 227  

฿ 260

Spray: Mephiston Red
คลังสินค้า 0 วิว 260  

฿ 700

    ; 0