ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

Base ฐานของโมเดลและของแต่ง

Citadel 32mm
คลังสินค้า 50 วิว 187  

฿ 20

Citadel 25mm
คลังสินค้า 27 วิว 161  

฿ 20

[T:BSA] AOS: SHATTERED DOMINION: 25 & 32MM ROUND
คลังสินค้า 8 วิว 179  

฿ 1,250

[T:BSA] SECTOR IMPERIALIS: 32MM ROUND BASES
คลังสินค้า 5 วิว 313  

฿ 1,250

[T:P360] SECTOR IMPERIALIS: 25 & 40MM ROUND BASES
คลังสินค้า 4 วิว 222  

฿ 1,250

Citadel Basing Set
คลังสินค้า 3 วิว 417  

฿ 1,950

[T:P360] S/IMPERIALIS: 60MM RD+75/90MM OVAL BASES
คลังสินค้า 3 วิว 204  

฿ 1,250

[T:P360] AOS SHATTERED DOMINION LARGE BASE DETAIL
คลังสินค้า 3 วิว 256  

฿ 1,250

[T:P360] SECTOR IMPERIALIS: LARGE BASE DETAIL KIT
คลังสินค้า 3 วิว 262  

฿ 1,250

[T:P360] AOS: SHATTERED DOMINION: 65 & 40MM ROUND
คลังสินค้า 3 วิว 197  

฿ 1,250

[T:BSF] CITADEL SKULLS

+ [F] CITADEL SKULLS

คลังสินค้า 3 วิว 446  

฿ 1,000

[T:OTHER] CITADEL BARBED BRACKEN
คลังสินค้า 3 วิว 389  

฿ 1,000

[T:OTHER] CITADEL MIXED BASE PACK 2
คลังสินค้า 3 วิว 163  

฿ 500

Citadel 120x92mm Oval Base
คลังสินค้า 3 วิว 176  

฿ 200

Citadel 75x42mm Oval Bases
คลังสินค้า 3 วิว 156  

฿ 60

Citadel 40mm
คลังสินค้า 3 วิว 131  

฿ 40

[T:P360] AGE OF SIGMAR HERO BASES
คลังสินค้า 2 วิว 260  

฿ 1,250

Citadel 100mm Round Base
คลังสินค้า 2 วิว 168  

฿ 250

Citadel 90x52mm Oval Bases
คลังสินค้า 2 วิว 153  

฿ 200

Citadel Flying Stems with 32mm Flying Bases
คลังสินค้า 2 วิว 141  

฿ 200

Citadel 70x25mm Oval Bases
คลังสินค้า 2 วิว 142  

฿ 40

[T:P360] AOS: SHATTERED DOMINION: 60 & 90MM OVAL
คลังสินค้า 1 วิว 190  

฿ 1,250

[T:OTHER] CITADEL CREEPING VINES
คลังสินค้า 1 วิว 303  

฿ 1,000

[T:OTHER] CITADEL MIXED BASE PACK 1
คลังสินค้า 1 วิว 208  

฿ 500

Citadel Flying Stem and Base
คลังสินค้า 1 วิว 150  

฿ 450

Citadel 160mm Round Base
คลังสินค้า 1 วิว 184  

฿ 350

Citadel 60mm Round Textured Bases
คลังสินค้า 1 วิว 174  

฿ 200

Citadel 60x35mm Oval Bases
คลังสินค้า 1 วิว 123  

฿ 200

Citadel 28.5mm Base Pack
คลังสินค้า 1 วิว 127  

฿ 200

[T:P360] SECTOR MECHANICUS: INDUSTRIAL BASES
คลังสินค้า 0 วิว 260  

฿ 1,250

[T:P360] WARHAMMER 40000: HERO BASES
คลังสินค้า 0 วิว 308  

฿ 1,250

Citadel: Middenland Tufts
คลังสินค้า 0 วิว 461  

฿ 550

Citadel 25mm Round Bases
คลังสินค้า 0 วิว 140  

฿ 200

Citadel 32mm Round Bases
คลังสินค้า 0 วิว 157  

฿ 200

Citadel 80mm Round Base
คลังสินค้า 0 วิว 153  

฿ 200

50MM ROUND BASE(3)
คลังสินค้า 0 วิว 170  

฿ 200

Citadel Flying Stems with 60mm Flying Bases

+ Large Flying Bases

คลังสินค้า 0 วิว 31  

฿ 200

    ; 0