ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[200A] NECRONS PAINT SET
[200A] NECRONS PAINT SET-1596951080.webp
[200A] NECRONS PAINT SET-1597053818.jpg
[200A] NECRONS PAINT SET-1597053819.jpg
[200A] NECRONS PAINT SET-1597053820.jpg
[200A] NECRONS PAINT SET-1597053821.jpg

[200A] NECRONS PAINT SET

+ Necrons: Warriors + Paints Set

วิว 5,404  

+ 40k paint set

คลังสินค้า 4

กล่องเซทพิเศษ Necrons: Warriors + Paints Set ให้สี Citadel คือ Runelord Brass, Abaddon Black, Runefang Steel, Agrax Earthshade, Astrogranite และ Tesseract Glow พร้อมพู่กันและ Exclusive model คือ Necron Warriors 3 ตัวที่ไม่มีโพสแบบนี้ในกล่องใด ๆ สามารถนำไปเสริมทัพ Warhammer 40,000 Space Marines ของคุณได้ทันที!

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 1,250.00

จำนวน

Shambling implacably forward, the deathless legions of the Necrons wield horrifying weaponry. Their brazen armour glints in the eerie green glow of the baleful energies that animate them.

This box is the perfect way to start your collection of Necrons. You'll get three plastic Necron Warriors with distinct poses, the paints you need to prepare them for battle and a brush to get you started. These models are push fit, only requiring clippers to assemble - no glue, no mess.

Each warrior is armed with a long gauss flayer rifle, and posed as though advancing inexorably towards the foe. Each shows various levels of battle damage and decrepitude, their armour dented and pitted with age, including one with a cracked head and face plate.

The six paints are supplied in 12ml pots, including the essential colours needed to paint the Necron Warriors as members of the Szarekhan Dynasty, and two Technical paints – one to create textured bases and another to simulate a glowing green effect:

- Runelord Brass
- Abaddon Black
- Runefang Steel
- Agrax Earthshade
- Astrogranite
- Tesseract Glow


You'll also find a Citadel Starter Brush included to get you going quickly.

     0