ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] AGE OF SIGMAR: ARCANE CATACLYSM (ENG)
[GW] AGE OF SIGMAR: ARCANE CATACLYSM (ENG)-1661001033.jpg
[GW] AGE OF SIGMAR: ARCANE CATACLYSM (ENG)-1661001034.jpg
[GW] AGE OF SIGMAR: ARCANE CATACLYSM (ENG)-1661001035.jpg

[GW] AGE OF SIGMAR: ARCANE CATACLYSM (ENG)

+

วิว 1,137  
คลังสินค้า 0

สินค้าพร้อมส่งจาก GAMES WORKSHOP

สามารถสั่งได้ทันที ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ส่งไวภายใน 1-2 วัน

 

The next Warhammer Age of Sigmar battlebox features the Lumineth Realm-lords taking on the Disciples of Tzeentch in a battle for control of the winds of magic. The box includes two brand new miniatures – the Scinari Enlightener can share her pain with her enemies while the updated Curseling is a potent fusion (literally) of warrior and mage.

Arcane Cataclysm includes five Vanari Bladelords, five Vanari Dawnriders, 10 Vanari Auralan Sentinels, three Tzaangor Enlightened on Discs of Tzeentch, 10 Tzaangors, and 20 Kairic Acolytes. Either force is a great way to kick off a new army or add to an existing one. Finally, the box also includes a campaign booklet with lore and rules, a 56-page Core Rules book, a token sheet, and warscroll cards for the units.

สอบถามได้ทาง FB page สอบถาม สั่งซื้อสินค้า คุยกับทีมงานทางแชทเพจ http://m.me/legendarywargam

฿ 7,450.00

จำนวน

In the magic-scoured reaches of the Realm of Light, there are treasures of incredible potency buried under vitrified sand and shattered rocks. When a greed-driven expedition of Tzeentchian Arcanites seeks to pilfer the lore of a long-disappeared Lumineth seer, only the sharp eyes of a gifted Scinari mage stand between them and the secrets of geomantic magic. An arcane duel soon unfolds that will twist the strands of time itself.

 

Whether you are an enlightened follower of Teclis, the Mage God of the Lumineth, or a devout disciple of Tzeentch, the Lord of Sorcery, this battlebox provides a sizeable force with which to command the arcane powers of the Mortal Realms. It includes two entirely new miniatures - the Curseling, a powerful warrior-mage imbued with daemonic energy by its conjoined Tretchlet, and the Scinari Enlightener, an adept mage who wields the blinding power of light. Both armies bend the magic of the realms to their will, but the Lumineth Realm-lords pair their wisdom with regimented martial force, while the warriors of Tzeentch embrace the mutagenic power of wild magic.

 

Start a new force (or two) as you battle for control of the arcane powers of Hysh, or bolster your existing armies with reinforcements, including the Scinari Enlightener and the Curseling, both available for the first time in this boxed set.

 

Inside, you’ll find 55 plastic Citadel miniatures, including:

 

- 1x Curseling, Eye of Tzeentch

- 3x Tzaangor Enlightened on Discs of Tzeentch, which can alternatively be built on foot, or as Tzaangor Skyfires.

- 10x Tzaangors

- 20x Kairic Acolytes

- 1x Scinari Enlightener

- 5x Vanari Bladelords

- 5x Vanari Dawnriders

- 10x Vanari Auralan Sentinels

 

You'll also find:

 

- 1x 40-page Arcane Cataclysm booklet

- 1x 56-page Warhammer Age of Sigmar Core Rules book

- 1x Token Sheet

- 8x Warscroll Cards

 

In this box, you will find all the Citadel miniatures you need to play out the sorcerous conflict between the treacherous Disciples of Tzeentch and the peerless Lumineth Realm-lords. Alongside these two armies you will find a book of detailed background information on the narrative of Arcane Cataclysm, and the two factions involved. Also included are warscrolls and battleplans that allow you to start playing with your new armies immediately, as well as extra rules content such as Region of War: Arcanova Trove, Iliatha.

 

The above units are supplied with all the appropriate bases. These miniatures are supplied unpainted and require assembly - we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Colour paints.

     0