ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] GLOOMSPITE GITZ SKRAGROTT THE LOONKING
[GW] GLOOMSPITE GITZ SKRAGROTT THE LOONKING-1571037902.jpg

[GW] GLOOMSPITE GITZ SKRAGROTT THE LOONKING

+

วิว 1,606  
คลังสินค้า 0

Key Features Lead your army with the greatest hero of the Gloomspite Gitz. Crown your Grot collection with incredible detail and character. Turn the tide of battle with deadly spells.

฿ 1,800.00

จำนวน

Skragrott the Loonking is the self-styled overlord the Gloomspite Gitz. His sinister presence upon the field of battle ensures his fellow grots fight with greater spite and cunning than ever. This magnificent miniature depicts the insane ruler of the Gloomspite Gitz in sumptuous detail, covered in grisly detail, totems, trinkets and fungi. You’ll find this model incredibly rewarding to paint as well as being a fantastic option in a Gloomspite Gitz army thanks to his powerful magical spells and command abilities. This kit is supplied in 8 components and contains 1 x 60mm oval base.

     0