ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] KHARADRON OVERLORDS SKYRIGGERS
[GW] KHARADRON OVERLORDS SKYRIGGERS-1569922210.jpg

[GW] KHARADRON OVERLORDS SKYRIGGERS

+

วิว 1,030  
คลังสินค้า 2

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 1,800.00

จำนวน

Skywardens are elite members of the Arkanaut crews, a form of aerial cavalry that can scramble to aid the fleets. They use potent, heat-generating vulcaniser pistols to fell foes before lowering their skypikes and charging in to finish them off. Each Skywarden is equipped with skymines for harrying flying foes, and a timed explosive. These charges are the perfect weapon to aid the Skywardens’ hit-and-run attacks, for their delayed detonations cause chaos among the foe, allowing the duardin to jet away in a blast of aether-exhaust. This multi-part plastic kit contains the components necessary to assemble 3 Skywardens. They feature skymines trailing from their dirigibles, which are detailed with the pipework and equipment needed to make their aether-gold vapour-fuelled flight possible, and carry vulcaniser pistols and skypikes. One Skywarden can carry an aethermatic volley gun, and one can carry a skyhook, drill cannon or grapnel launcher. There’s a custom head option for the Skywarden Custodian, and there are plenty of extra details for making your Skywardens unique: a spare vulcaniser pistol and a variety of maintenance tools. This kit comes as 88 components, and is supplied with 3 Citadel 32mm Round bases and 3 flying stems of differing heights: 30mm, 32.5mm and 35mm. It can optionally be used to assemble 3 Endrinriggers.

     0