ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING
[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING-1706457948.jpg
[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING-1706457949.jpg
[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING-1706457950.jpg
[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING-1706457951.png
[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING-1706457952.jpg

[GW] KURDOSS VALENTIAN: THE CRAVEN KING

+

วิว 496  
คลังสินค้า 3

  • The False Lord – Lady Olynder’s accursed lieutenant
  • Slumped and motionless, he wields the Sepulchral Staff
  • 2 Wraith Heralds accompany him, each attacking with spectral claws


https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 1,800.00

จำนวน

In life, Kurdoss Valentian had a ruthless desire to rule, and many were his wicked deeds to secure power. Nagash ensured that his ultimate dream was secured in name only, however, making him little more than a strongman fated to always follow the lead of Lady Olynder. The dire presence of Kurdoss Valentian is announced by dirgeful trumpets and grim proclamations of his basest deeds. The Craven King sits silent and motionless upon his drifting throne until he closes with the enemy, and then he wields the Sepulchral Sceptre to deadly effect, mercilessly slaying all whom his queen bids.

This multi-part plastic kit contains the components necessary to assemble Kurdoss Valentian, the Craven King. Seated silent and unmoving on his cracked, crumbling throne, Kurdoss is a hunched, slumped figure who nonetheless exudes an aura of pure menace, with his sinister, 3-pointed crown entirely enclosing his face in a skull-like mask. One hand clutches the arm of his throne, while the other holds the Sepulchral Sceptre – far from an ornate, bejeweled ceremonial staff, this is a solid weapon designed to crack open the skulls of those who rouse Kurdoss’ fury. Flanking him on either side are his accompanying Wraith Heralds, who are bound to him eternally – one as a banner-bearer, the other carrying a trumpet. The twisted forms of tormented souls rise high above Kurdoss, and the whole miniature is borne aloft on a swirling column of ethereal energy which attaches to the base.

This kit comes as 19 components, and is supplied with a Citadel 60mm Round base.

     0