ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] NIGHTHAUNT: TOMB BANSHEE
[GW] NIGHTHAUNT: TOMB BANSHEE-1574597021.jpg

[GW] NIGHTHAUNT: TOMB BANSHEE

+

วิว 1,060  
คลังสินค้า 4

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

 

฿ 700.00

จำนวน

Tomb Banshees are apparitions of revenge and retribution. For countless lifetimes, these fell spirits have dwelt upon the dark deed that robbed them of vitality, love or contentment, becoming bitter and hate-filled. A single piercing scream from a Tomb Banshee is enough to freeze the life from even the bravest warrior. This plastic kit contains one Tomb Banshee - a finely detailed miniature that comes in six components including a fully detailed 20mm square base. This miniature is supplied unpainted and requires assembly - we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Paints.

     0