ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] NURGLE ROTBRINGERS THE GLOTTKIN
[GW] NURGLE ROTBRINGERS THE GLOTTKIN-1570449604.jpg

[GW] NURGLE ROTBRINGERS THE GLOTTKIN

+

วิว 1,209  
คลังสินค้า 3

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 4,400.00

จำนวน

A morbid set of disease-ridden triplets, held in check and balance by their opposing attitudes and desires, the brains of the Glottkin - the pragmatic Otto and devious sorcerer Ethrac - ride to battle on the shoulders of their brother Ghurk, a creature so grotesquely swollen by the blessings of Nurgle that he could flatten most enemies unfortunate enough to get in the way of his putrid advance without even noticing. This multi-part plastic kit contains everything you need to assemble the Glottkin, wielding Flailing Tentacles, Poison-Slick Scythe and able to launch horrifying, corrosive Pestilent Torrents. It includes a Citadel 130mm Round base.

 

การใช้สีสำหรับเพนท์ The Glottkin

เฉดสีดำ 

 
Abaddon Black    Eshin Grey   Dawnstone  

 

เฉดสี Rotting Bone

 
Rakarth Flesh Agrax Earthshade Screaming Skull  

 

เฉดสี Weathered Bronze

Balthasar Gold Agrax Earthshade Sycorax Bronze Nihilakh Oxide

 

เฉดสี Death Guard Armour

Death Guard

Green

Agrax Earthshade Elysian Green Ogryn Camo

 

เฉดสี Dirty Metal

 
Leadbelcher Agrax Earthshade Stormhost Silver  

 

เฉดสี Mauve

Screamer Pink

Agrax Earthshade Pink Horror Emperor's Children

 

เฉดสี Internal Organs

Screamer Pink

Druchii Violet Pink Horror Kislev Flesh
     0