ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] Soulblight Gravelords Necromancer
[GW] Soulblight Gravelords Necromancer-1570619993.webp

[GW] Soulblight Gravelords Necromancer

+

วิว 1,002  
คลังสินค้า 2

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

https://www.facebook.com/LegendaryWargame

฿ 700.00

จำนวน

Necromancers are widely regarded as twisted and corrupt individuals who are obsessed with death and the avoidance of it at all costs. They are used (for they are rarely their own master) by Vampires to animate the broken corpses of their servants and return them to battle. To learn such dark magic, these desperate men will seek out a Necromancer or a Vampire to teach them, though this task is not without its own dangers and many aspirants have found themselves dying a grim death at the hands (or fangs) of their would-be tutor. Those that do survive invariably become powerful spell-casters, though their sanity is forever broken by the horrors they have witnessed. This plastic kit contains one Necromancer - a finely detailed kit that comes in six components and is supplied with a 32mm round base. This miniature is supplied unpainted and requires assembly - we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Paints.

     0