ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655104777.jpg
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655552786.jpg
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655552787.jpg
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655552788.jpg
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655552789.jpg
[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE-1655552790.jpg

[GW] VANGUARD: DAUGHTERS OF KHAINE

+

วิว 279  
คลังสินค้า 2

  • A selection of key Daughters of Khaine units, from Witch Aelves to deadly Melusai
  • Start a new army or expand an existing collection while saving money
  • Contains 21 multipart plastic miniatures

 

฿ 4,700.00

จำนวน

As deadly as they are graceful, the warlike aelves of the Daughters of Khaine seek to spill sacred torrents of blood in the name of their violent deity. Shaped by drops of Khaine's own blood, the elite Melusai Ironscale leads her slithering Blood Stalkers into battle. As their heartseeker arrows hiss overhead, Doomfire Warlocks fling howling bolts of dark magic and frenzied Witch Aelves leap into battle, eager to make an offering to the Bloody-Handed God.

For those who wish to honour Morathi-Khaine in war, this Vanguard box makes an ideal starting point for a Daughters of Khaine collection – or a simple way to add to the ranks of your murderous aelven warriors – and will also save you money compared to buying the contents individually. With a Hero, Battleline, and additional support, this set offers a complete army in a box for you to bring to the tabletop in games of Warhammer Age of Sigmar.

This set includes the following multipart plastic models:

– 1x Melusai Ironscale
– 10x Witch Aelves, which can alternatively be built as Sisters of Slaughter
– 5x Blood Stalkers, which can alternatively be built as Blood Sisters
– 5x Doomfire Warlocks

All models are supplied with their appropriate bases.

These miniatures are supplied unpainted and require assembly – we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel paints.

     0