ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682685184.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682685185.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682685186.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682685187.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775706.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775707.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775708.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775709.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775710.jpg
[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092-1682775711.jpg

[JOYTOY]Black Legion Chaos Lord Khalos the Ravager JT2092

+

วิว 348  
คลังสินค้า 0

 1. Product Choices
  • 6.30 inches (16cm)
  • 1/18 Scale
  • Manufactured from plastic
  • Based on Warhammer 40K
  • Extraordinarily detailed
  • Completely articulated
 2. Field Contents
  • Lord Khalos the Ravager determine
  • 2 Pairs of palms
  • Cape
  • Hammer
  • Backpack
  • Pistol

฿ 1,825.00

จำนวน

JoyToy Warhammer is a series of toys and collectibles produced by JoyToy 
under license from Games Workshop to create products related to Warhammer 40,000, 
an online miniature wargame where multiple players compete with their armies. 
The JoyToy Warhammer series features characters from Warhammer 40,000 as toys and collectibles, 
such as Space Marines, Chaos Marines, Necrons, and others designed with high detail and beauty. 
This series has gained popularity among Warhammer 40,000 collectors and players.


ส่งฟรีถึงบ้าน! 
สินค้ามีรับประกัน
สนใจรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อที่ https://www.facebook.com/LegendaryWargame

     0