ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718008551-JN3Tr.jpg
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614921-fnFok.jpg
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614922-OSd8O.jpg
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614923-EXpTm.jpg
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614924-bPN1M.jpg
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614925-cGVEI.png
{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN-1718614926-veEpa.jpg

{PRE ORDER}[GW}WARMASTER ICONOCLAST HEAVY BATTLE TITAN

+

วิว 51  
คลังสินค้า 0

สินค้า PRE ORDER ประกาศราคาวันที่ 15-6-2024

จำหน่ายวันที่ 29-06-2024 

จัดส่งฟรี ส่งไวด้วย Kerry Express

สอบถามได้ทาง FB page สอบถาม คุยกับทีมงานทางแชทเพจ http://m.me/legendarywargame

สินค้าเสียหายทางเรารับเคลมทุกกรณี

สามารถเข้ามาที่หน้าร้าน Legendary Wargame ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 - หลังเที่ยงคืน

฿ 6,300.00

จำนวน

he Warmaster Iconoclast Titan is a god-engine designed with a singular purpose – obliteration. Even its reactors have been modified for engaging the foe up close. Those few who know of the Iconoclast’s existence fear its arrival upon the battlefield, for the march of such a god-engine renders seemingly impenetrable armour into little more than an inconvenience. Where it treads, civilisations fall, nought but rubble left behind to mark their passing.

This multipart plastic kit builds an epic scale Warmaster Iconoclast Titan. This massive miniature is armed with a colossal desolator chainsword and either a grinding Krius siege drill or a powerful Krius grav-imploder, making it a melee-focused monster to forge an aggressive strategy for your army or battle group.

In addition to its primary weapons, the Iconoclast boasts a carapace-mounted cruciator gatling array, two torso-mounted mauler bolt cannons, lascannon turrets built into its greaves that can be hidden behind firing ports, and a quartet of either bombard turrets or defence batteries arrayed atop its hull. Finally, it features your choice of two shoulder-mounted weapons, chosen from an impressive arsenal to suit your tactical needs.

This kit is packed with detail and offers loads of ways to customise your Titan. You'll find four different faceplates for the head, as well as three pairs of pauldrons – one with sculpted Loyalist designs, one with Traitor imagery, and one left blank. The kit features joints at various points, allowing you to pose your Titan right down to its tank-crushing toes. Many of its weapons are also adjustable, meaning you can aim them appropriately.

This model can be used in games of Legions Imperialis, as well as games of Adeptus Titanicus using the included Adeptus Titanicus Command Terminal.

The set includes:
- 1x Warmaster Iconoclast Heavy Battle Titan
- 1x Krius siege drill or Krius grav-imploder
- 4x Anvilus-pattern defence batteries or ardex-defensor bombard turrets
- 2x apocalypse missile arrays
- 2x melta cannons
- 2x inferno guns
- 2x vulcan mega-bolters
- 2x turbo-laser destructors
- 2x plasma blastguns
- 1x Legions Imperialis 120mm Oval Base
- 1x Adeptus Titanicus Warmaster Titan Transfer Sheet
- 1x Adeptus Titanicus Warmaster Iconoclast Titan Command Terminal
- 18x Warmaster Titan Weapon Cards

This miniature is supplied unpainted and requires assembly – we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Colour paints.

     0