ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Colonel 'Iron Hand' Straken
Colonel 'Iron Hand' Straken-1569142378.webp

Colonel 'Iron Hand' Straken

+

วิว 1,845  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 950.00

จำนวน

Straken has survived decades of war. It was whilst he was still a grizzled sergeant that he earned the bionic replacement that would become both his trademark and his moniker. While stalking an Eldar patrol, Straken was savagely attacked by a Miral land shark that tore off his arm. Straken should have died from his injuries, but he is no normal man, he was born and bred on Catachan and is one of the toughest breed of warriors ever to serve the Imperial Guard.

This blister contains one, two-part, metal Colonel 'Iron Hand' Straken. Model supplied with a 25mm round base.

     0