ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Deathlords Mortarch
Deathlords Mortarch-1570627364.jpg

Deathlords Mortarch

+ Neferata, Mortarch of Blood

วิว 1,474  

+ Arkhan the Black, Mortarch of Sacrament

+ Mannfred, Mortarch of Night

คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 3,200.00

จำนวน

This multi-part plastic kit makes Neferata, Mortarch of Blood. She is armed with the treasures of old Lahmia: Akmet-kar, the Dagger of Jet whose cursed edge screams with the death agonies of innocents and Aken-seth, the Staff of Pain, whose enchantments add crippling agonies to any sorceries she wields. Neferata rides into battle upon the dread abyssal known as Nagadron, the Adevore, who happily gorges himself upon Neferata’s living enemies as eagerly as it does the souls of the dead. Alternatively this kit can be assembled as Arkhan the Black, Mortarch of Sacrament or Mannfred, Mortarch of Night. Includes a Citadel 120x92mm Oval base.

     0