ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


ENDLESS SPELLS: OSSIARCH BONEREAPERS
ENDLESS SPELLS: OSSIARCH BONEREAPERS-1574487684.webp

ENDLESS SPELLS: OSSIARCH BONEREAPERS

+

วิว 1,949  
คลังสินค้า 0

Unleash the terrifying death magic of the Ossiarch Bonereapers with these endless spells! Available only to Ossiarch Bonereapers Wizards, these powerful summoned sorceries can turn the tide of a battle in your favour. In this set you'll find: – Bone-tithe Shrieker – a four-headed monstrosity that spreads fear through enemy ranks while buffing the Bonereapers – Soulstealer Carrion – a flying construct, soul-linked to a Wizard, that takes the souls from enemy warriors to either heal the caster or cause more damage – Nightmare Predator – a massive skeletal construct that stalks a targeted enemy Hero and won't stop until they are dead This 24-piece plastic kit makes three endless spells and comes with one 90mm Citadel oval base and two 60mm Citadel oval bases.

฿ 2,250.00

จำนวน

     0