ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Kamigawa: Neon Dynasty Commander Decks
Kamigawa: Neon Dynasty Commander Decks-1645792261.png
Kamigawa: Neon Dynasty Commander Decks-1651993314.jpg

Kamigawa: Neon Dynasty Commander Decks

+

วิว 1,376  
คลังสินค้า 0

Contents: 

  • 1 foil-etched Display Commander

  • 2 foil Legendary cards

  • 98 additional Magic: The Gathering cards

  • 10 double-sided tokens

  • 1 Life Wheel

  • 1 deck box

฿ 1,400.00

จำนวน

KAMIGAWA NEON DYNASTY COMMANDER BUCKLE UP INSTOCK 0 

KAMIGAWA NEON DYNASTY COMMANDER UPGRADES UNLEASHED INSTOCK 1 

     0