ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Knight Commander Pask
Knight Commander Pask-1569142503.jpg
Knight Commander Pask-1569142504.webp

Knight Commander Pask

+

วิว 2,072  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 950.00

จำนวน

A hero of the Imperium and one of the most skilled tank commanders ever to grace a Leman Russ, Knight Commander Pask is a crack shot and a natural in the art of armoured warfare.

Any one Leman Russ tank in your army can be upgraded to include Knight Commander Pask, whose talent and expertise turn an already fearsome war machine into a holy terror on the battlefield.

This blister pack includes one finely detailed metal Knight Commander Pask miniature, which can be fitted into the turret of any Leman Russ tank.

     0