ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Maggoth Lord
Maggoth Lord-1610693879.jpg
Maggoth Lord-1610693880.jpg
Maggoth Lord-1610693881.jpg

Maggoth Lord

+

วิว 1,595  
คลังสินค้า 0

Lord of the Icehorn Peak tribes and master of the pox maggoths, Orghotts Daemonspew was born of an unholy union between a Great Unclean One and a human witch. His one and only wish is to claim what he perceives to be his birthright by becoming a true daemon.

This seventy-three piece plastic kit makes one Orghotts Daemonspew riding the pox maggoth, Whippermaw. A mighty Chaos Warrior, Orghotts is clad in corroded Chaos armour and armed with the Rotaxes, a pair of long-handled weapons which are infused with poison. One Citadel 100mm Round Base is included.

Rules for Orghotts Daemonspew can be found in the Warriors of Chaos Warscroll Compendium - alternatively this kit can be assembled as Bloab Rotspawned or Morbidex Twiceborn. 

฿ 3,200.00

จำนวน

     0