ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


NIGHTHAUNT CRAWLOCKE THE JAILOR
NIGHTHAUNT CRAWLOCKE THE JAILOR-1570699450.jpg

NIGHTHAUNT CRAWLOCKE THE JAILOR

+

วิว 1,710  
คลังสินค้า 0

Key Features A masked and pitiless Spirit Torment and 2 Chainghasts Armed with shacklegheist chains and chainflails 7 different, equally bleak masks are included as options

฿ 2,050.00

จำนวน

Spirit Torments such as Crawlocke are entrusted with a duty Nagash considers vitally important – it is their role to capture the souls of transgressors, those who have escaped their due fate. A Spirit Torment draws its victim’s soul into its shacklegheist chains, heavy bonds forged of malefic iron and tempered by fell ritual. The accompanying Chainghasts are such eternally-imprisoned victims, bound to automatically obey every command of their Spirit Torment master, doomed to an inexplicable but impossible yearning for freedom. This multi-part plastic kit contains the components necessary to assemble Crawlocke the Jailor – a Spirit Torment – and 2 accompanying Chainghasts. Crawlocke himself is little more than an ethereal wisp, with emaciated arms reaching from under a shroud – featuring the tormented faces of the damned – to grasp his large, ensorcelled padlock and set of heavy keys, which are used to belabour the living. There are 3 choices of grim face mask for the Spirit Torment, and his ethereal form is trapped within a confining gibbet cage, from which a grave-sand filled hourglass dangles. The accompanying Chainghasts each carry a pair of Ghastflails, with robes covering their forms. There are 4 different masks available for the Chainghasts, each entirely closed and sinister, and there are included 8 pieces of scenery detritus – sections of gibbet, broken locks and metal – with which to decorate the bases. This kit comes as 30 components, and is supplied with 2 Citadel 32mm Round bases and a Citadel 40mm Round base.

     0