ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


NIGHTHAUNT KELDREK: KNIGHT OF SHROUDS
NIGHTHAUNT KELDREK: KNIGHT OF SHROUDS-1570699097.jpg

NIGHTHAUNT KELDREK: KNIGHT OF SHROUDS

+

วิว 1,713  
คลังสินค้า 0

Key Features A tragic traitor bound forever to the service of Death A sinister miniature, eerie and drifting The Sword of Stolen Hours can heal on successful kills

฿ 1,100.00

จำนวน

A Knight of Shrouds is a traitor to his own kin, a turncoat who took the chance to rule in Nagash’s hellish dystopia rather than serve in Sigmar’s heaven-sent armies. He has bartered away his soul in exchange for generalship of a powerful undead host. Keldrek commands a great number of Nighthaunt wraiths in battle, and gathers the forces of the dead behind him as he travels the lands, ever seeking to bring Nagash’s justice to errant souls. The bite of his blade is as grave-cold as his immortal heart. This multi-part plastic kit contains the components necessary to assemble Keldrek, Knight of Shrouds. Little more than an empty, ragged shroud, this is an especially sinister character, entirely appropriate for a Death collection. Only a few indicators of the malevolent spirit within exist – the large winged helm, from which nothing but empty space peers out, and the thin, ghostly arms that emerge from either side. The right arm holds the Sword of Stolen Hours, a horrifying artefact as long as a man is tall which extends Keldrak’s un-life with every enemy it slays, while the left clutches its scabbard; each of these items is notched and decayed through centuries of use. Hanging from where Keldrak’s neck should be is an hourglass, a bleak reminder of his immortality. His base features a section of ruined wall, the spiked fence of which Keldrek is floating over. Keldrek comes as 5 components, and is supplied with a Citadel 32mm Round base.

     0