ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


NIGHTHAUNT LIEKORON THE EXECUTIONER
NIGHTHAUNT LIEKORON THE EXECUTIONER-1570696419.jpg

NIGHTHAUNT LIEKORON THE EXECUTIONER

+

วิว 1,674  
คลังสินค้า 0

Key Features

  • A Lord Executioner sent by Nagash to claim the spirits of those who escaped Shyish
  • Armed with a sinister decapitating greataxe
  • The souls which swirl around him protect him – reluctantly – from attack

฿ 1,600.00

จำนวน

In the living world executioners are tasked with the ending of life, often by axe stroke or noose. The headsmen of the Mortal Realms who knowingly slay the innocent as well as the guilty attract the gaze of Nagash, and upon death are remade into the spectral forms of Lord Executioners. Each bears a massive decapitating axe, with which they are charged to slay heroes, champions, kings and anyone who defies the law of Nagash, all the while harangued by the spirits of the innocent souls the Executioner cut down during life – souls who ironically protect the Executioner from danger, not out of kindness, but due to their inability to escape.

This multi-part plastic kit contains the components necessary to assemble Liekoron the Executioner, a Nighthaunt Lord-Executioner. Looming large over a ruined headstone, Liekoron is depicted as a sinister, hunched spirit, half corporeal and half ethereal, whose skull-like face is picked out beneath a ragged cowl. He holds a well-used decapitating greataxe in his right hand, notched and worn by constant use; his left hand can be modelled clutching a grave-sand filled hourglass, or alternately pointing toward his next victim. Around him whirl 3 furious spirits, the shrieking ghosts of innocents wrongly murdered by the Executioner in life, bound to him forever.

This kit comes as 8 components, and is supplied with a Citadel 32mm Round base.

     0