ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes
Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes-1671549612.jpg
Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes-1671549613.jpg

Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes

+

วิว 714  
คลังสินค้า 2

Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes brings to life eight characters from Pathfinder Second Edition as beautifully detailed pre-painted miniatures

฿ 1,900.00

จำนวน

Pathfinder Battles: Advanced Iconic Heroes includes 8 all-new miniatures featuring famous personalities from the Pathfinder Second Edition Jirelle, Korakai, Feiya, Daji, Quinn, Seltyiel, Ija, and Tuku joining the ranks of Pathfinder Iconics!. Each of these miniatures is an all-new sculpt and will feature a dynamic pose, incredible detail, and a premium paint job.

Characters featured in this Set List include:

  • Jirelle, Half-Elf Swashbuckler
  • Korakai, Tengu Oracle
  • Feiya, Human Witch + Daji the Fox
  • Quinn, Human Investigator
  • Seltyiel, Half-Elf Magus
  • Ija, Human Summoner + Tuku the Eidolon
     0