ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Plague Censer Bearers
Plague Censer Bearers-1570609105.jpg
Plague Censer Bearers-1570609106.jpg

Plague Censer Bearers

+

วิว 1,986  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 2,050.00

จำนวน

Only the most deranged and fanatical worshippers of disease are chosen for the honour of carrying a plague censer. These weapons are flails whose spiked heads are filled with burning warpstone incense. A cloud of poisonous gas enshrouds them as they fight. This set contains 5 Plague Censer Bearers, with 5 Citadel 32mm Round bases.

     0