ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Space Marine Captain
Space Marine Captain-1569241186.webp
Space Marine Captain-1569241187.jpg

Space Marine Captain

+

วิว 2,395  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 1,300.00

จำนวน

Leading a full company, a Space Marine Captain is a veteran of hundreds of years of service, and thousands of battles. As skilled a fighter as they come, they also have a superhuman grasp of strategy and tactics that ranks them amongst the universe’s finest commanders.

This multi-part plastic kit contains 8 components with which to make a Space Marine Captain armed with a power sword and combi-grav gun. There are 2 head options available – one with a plumed helmet, the other bare. There is also the option to add an iron halo to the bare head.

This kit comes supplied unpainted and requires assembly - we recommend using Citadel Plastic Glue and Citadel Paints.

     0