ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


TYRANID: Pyrovore
TYRANID: Pyrovore-1569754237.jpg
TYRANID: Pyrovore-1569754238.jpg

TYRANID: Pyrovore

+

วิว 1,758  
คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 2,050.00

จำนวน

A Pyrovore's maw drips with corrosive acids that are powerful enough to reduce armour, flesh and bone to a gooey, smouldering mucous. When confronted by a foe, the Pyrovore launches forth an incandescent fireball from its dorsal bio-weapon that reduces its victims to a pile of burning ash. As most opponents have learnt the hard way, the Pyrovore is best engaged at range. If wounded, bilious and brackish liquids seep from its injuries, spraying nearby enemies with the acidic contents of the Pyrovore's various stomachs. This boxed set contains one Tyranid Pyrovore - a finely detailed resin cast kit that comes in seven components, and is supplied with a 60mm Round Base. This miniature is supplied unpainted and requires assembly - we recommend using Citadel Super Glue and Citadel Paints.

     0