ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Terrorgheist
Terrorgheist-1570634166.jpg

Terrorgheist

+ Prince Vhordrai, a Vampire Lord on Zombie Dragon

วิว 2,233  

+ Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist

+ Zombie Dragon

คลังสินค้า 0

12+. WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Essential pointed components.

฿ 3,400.00

จำนวน

The Terrorgheist model is an enormous skeletal beast that will have a dominating presence in any collection. Crouching atop a rocky base, its ragged wings stretch out between exposed bones, possessing the appearance of thick muscle fibres. It’s large, daemonic skull feature prominent teeth and a long tongue. The kit comes with plenty of optional extras, including two different riders - the rather bestial Abhorrant Ghoul King or an armoured Vampire Lord, who comes with a huge variety of different weapons. If you are building the Terrorgheist without a rider you can use the Abhorrant Ghoul King as a model on foot. This multi-part plastic kit contains 85 components, a Citadel 130mm Round base and a Citadel 25mm Round base. Optionally, you can build the kit as Prince Vhordrai, a Vampire Lord on Zombie Dragon, a Zombie Dragon, an Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist, or an Abhorrant Ghoul King on Zombie Dragon.

     0