ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


The 2019 Blood Bowl Almanac
The 2019 Blood Bowl Almanac-1575965851.webp

The 2019 Blood Bowl Almanac

+

วิว 1,459  
คลังสินค้า 2

Key Features

  • A compilation of Spike! Journal, issues 4-7
  • Rules and rosters for the Champions of Death, Greenfield Grasshuggers, Athelorn Avengers, and Gwaka’moli Crater Gators
  • Updated FAQ, plus 4 team-specific pitches and balls

฿ 1,650.00

จำนวน

Lord Borak the Despoiler returns as guest editor for the 2019 update! This issue combines all the content from four full issues of Spike! Journal, including the full rules for the Champions of Death, Greenfield Grasshuggers, Athelorn Avengers, and Gwaka’moli Crater Gators (that’s issues 4-7 if you're counting).

Not only does it bring together every team and player profile, each editorial, a run-down of each team's tactics, and a whole lot of gossip from across these four fantastic issues, but it also features a showcase of beautifully painted miniatures in a variety of team colours.

Of course, that’s not everything this compilation covers – you’ll find a comprehensive and up-to-date FAQ for Blood Bowl, and an updated list of Star Player profiles. We've also included the rules for special pitches and balls for the Shambling Undead, Halfling, Wood Elf, and Lizardmen teams.

     0