ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


Vanguard-Raptors With Hurricane Crossbows & Aetherwings
Vanguard-Raptors With Hurricane Crossbows & Aetherwings-1570013469.webp

Vanguard-Raptors With Hurricane Crossbows & Aetherwings

+

วิว 856  
คลังสินค้า 0

Vanguard-Raptors are natural hunters

฿ 1,400.00

จำนวน

often scouting ahead of the main battle line to harry the enemy with deadly crossbow fire. Those who favour the close-ranged kill form into retinues armed with hurricane crossbows, ferocious weapons capable of stalling the most determined enemy advance with withering quick-fire volleys. This multi-part plastic kit contains the parts necessary to assemble 3 Vanguard-Raptors with Hurricane Crossbows. One model can be assembled as a Raptor-Prime – this model features a unique shoulder pad and helmet crest, sculpted with a raptor motif. Additionally, this kit makes 3 Aetherwings, and the Vanguard-Raptors can optionally be assembled with Longstrike Crossbows. This kit contains 71 components, and is supplied with a transfer sheet and 3 Citadel 40mm Round bases (for the Vanguard-Raptors with Hurricane Crossbows), 3 Citadel 60x35mm Oval bases (for the Vanguard-Raptors with Longstrike Crossbows) and 3 Citadel 32mm Round bases (for the Aetherwings).

     0