ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel


WARSCROLL CARDS: OGOR MAWTRIBES (ENG)
WARSCROLL CARDS: OGOR MAWTRIBES (ENG)-1668090518.jpg

WARSCROLL CARDS: OGOR MAWTRIBES (ENG)

+

วิว 46  
คลังสินค้า 6

  • A convenient way to reference your rules
  • Contains 28 warscroll cards - one for each of the Ogor Mawtribes units
  • Also includes 34 tokens to keep track of all your faction abilities and effects

฿ 1,250.00

จำนวน

The Ogor Mawtribes are ready to devour the Mortal Realms with a new battletome. This handy deck of reference cards will help you keep track of each unit’s characteristics and abilities, so you can focus on your next meal. You’ll also find 34 tokens to track ability effects, command points, grand strategies, and battle tactics.

In this pack, you'll find:

- 10x double-sized, folding warscroll cards
- 17x single warscroll cards
- 1x faction terrain warscroll card
- 2x double-sided token sheets tailored to the Ogor Mawtribes faction abilities

     0