ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

Citadel Paint Sets

[BSF] ASSAULT INT + PAINTS

+ 40k paint set

+ Space Marines: Assault Intercessors + Paints Set

คลังสินค้า 41 วิว 6,333  

฿ 1,250

[BSA] WHITE SCAR SPRAY PAINT
คลังสินค้า 39 วิว 132  

฿ 800

[BSF] AOS STORMCAST + PAINT SET (Vindictor)
คลังสินค้า 20 วิว 1,609  

฿ 1,250

[200A] AOS ORRUKS + PAINT SET
คลังสินค้า 18 วิว 1,585  

฿ 1,250

[BSF] AOS PAINTS + TOOLS SET (3rd Edition)
คลังสินค้า 7 วิว 1,810  

฿ 1,550

[200A] NECRONS PAINT SET

+ Necrons: Warriors + Paints Set

+ 40k paint set

คลังสินค้า 6 วิว 5,972  

฿ 1,250

STORMCAST ETERNALS PAINT SET
คลังสินค้า 6 วิว 2,212  

฿ 1,100

NIGHT HAUNT PAINT SET
คลังสินค้า 2 วิว 2,080  

฿ 1,100

[BSF] 40K PAINTS + TOOLS
คลังสินค้า 0 วิว 3,903  

฿ 1,550

AOS PAINTS+TOOLS (2nd Edition)
คลังสินค้า 0 วิว 1,372  

฿ 1,400

Space Marines HEROES: PAINT SET SERIES 1 (CHN)
คลังสินค้า 0 วิว 1,935  

฿ 1,250

     0