ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

Legion of Nagash

[GW] DEATHLORDS NAGASH SUPREME LORD OF UNDEAD
คลังสินค้า 1 วิว 1,559  

฿ 4,400

[GW] DEATHRATTLE WIGHT KING
คลังสินค้า 3 วิว 762  

฿ 650

[GW] FLESH-EATER COURTS CRYPT FLAYERS

+ Crypt Haunter Courtier

+ Crypt Horrors

+ Vargheists

+ Crypt Infernal Courtier

คลังสินค้า 2 วิว 889  

฿ 1,800

[GW] DEATHMAGES Necromancer
คลังสินค้า 2 วิว 649  

฿ 650

HEXWRAITHS

+ Hexwraiths

คลังสินค้า 1 วิว 816  

฿ 1,700

Blood Knights
คลังสินค้า 0 วิว 1,755  

฿ 4,000

AGE OF SIGMAR: FORBIDDEN POWER (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 2,765  

฿ 3,300

Deathlords Mortarch

+ Neferata, Mortarch of Blood

+ Arkhan the Black, Mortarch of Sacrament

+ Mannfred, Mortarch of Night

คลังสินค้า 0 วิว 987  

฿ 3,200

Deathlord Mortarch
คลังสินค้า 0 วิว 722  

฿ 3,200

Start Collecting! Malignants
คลังสินค้า 0 วิว 1,804  

฿ 3,050

Start Collecting! Skeleton Horde
คลังสินค้า 0 วิว 2,078  

฿ 3,050

Terrorgheist

+ Prince Vhordrai, a Vampire Lord on Zombie Dragon

+ Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist

+ Zombie Dragon

คลังสินค้า 0 วิว 1,179  

฿ 2,600

Mortis Engine
คลังสินค้า 0 วิว 929  

฿ 2,500

[GW] Deathlords Morghast

+ Morghast Harbingers

+ Morghast Archai

คลังสินค้า 0 วิว 1,376  

฿ 2,200

Fell Bats
คลังสินค้า 0 วิว 1,189  

฿ 2,000

[GW] DEATHRATTLE GRAVE GUARD
คลังสินค้า 0 วิว 1,051  

฿ 1,650

Vampire Lord on Nightmare Steed
คลังสินค้า 0 วิว 1,101  

฿ 1,600

BATTLETOME: LEGIONS OF NAGASH (HB) (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 1,115  

฿ 1,400

DEADWALKERS ZOMBIES
คลังสินค้า 0 วิว 1,394  

฿ 1,400

Corpse Cart with Unholy Lodestone
คลังสินค้า 0 วิว 1,282  

฿ 1,200

DEATHRATTLE SKELETON WARRIORS
คลังสินค้า 0 วิว 1,097  

฿ 1,100

Dire Wolves
คลังสินค้า 0 วิว 1,403  

฿ 1,000

Bat Swarm
คลังสินค้า 0 วิว 1,126  

฿ 1,000

Konrad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,020  

฿ 1,000

Vlad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,000  

฿ 1,000

Isabella Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,029  

฿ 1,000

Winged Vampire Lord
คลังสินค้า 0 วิว 867  

฿ 900

Death upgrade pack
คลังสินค้า 0 วิว 905  

฿ 800

Necromancer
คลังสินค้า 0 วิว 1,077  

฿ 750

Skeleton Warriors (5 models)
คลังสินค้า 0 วิว 890  

฿ 400

     0