ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

Legion of Nagash

(GW) DEATHLORDS NAGASH SUPREME LORD OF UNDEAD
คลังสินค้า 1 วิว 2,245  
฿ 5,000
Mortis Engine
คลังสินค้า 4 วิว 1,842  
฿ 3,400
Blood Knights
คลังสินค้า 3 วิว 2,931  
฿ 4,000
Deathlord Mortarch

+ NEFERATA, MORTARCH OF BLOOD

+ MANNFRED, MORTARCH OF NIGHT

+ ARKHAN THE BLACK, MORTARCH OF SACRAMENT

คลังสินค้า 2 วิว 1,624  
฿ 4,050
(GW) Soulblight Gravelords Necromancer
คลังสินค้า 1 วิว 1,093  
฿ 750
Terrorgheist

+ Prince Vhordrai, a Vampire Lord on Zombie Dragon

+ Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist

+ Zombie Dragon

คลังสินค้า 0 วิว 2,221  
฿ 3,400
Start Collecting! Malignants
คลังสินค้า 0 วิว 2,824  
฿ 3,050
Start Collecting! Skeleton Horde
คลังสินค้า 0 วิว 3,108  
฿ 3,050
AGE OF SIGMAR: FORBIDDEN POWER (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 4,194  
฿ 2,250
Fell Bats
คลังสินค้า 0 วิว 2,062  
฿ 2,000
Corpse Cart with Unholy Lodestone
คลังสินค้า 0 วิว 2,205  
฿ 1,600
Vampire Lord on Nightmare Steed
คลังสินค้า 0 วิว 1,910  
฿ 1,600
BATTLETOME: LEGIONS OF NAGASH (HB) (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 1,793  
฿ 1,400
DEADWALKERS ZOMBIES
คลังสินค้า 0 วิว 2,202  
฿ 1,400
Deathrattle Skeleton
คลังสินค้า 0 วิว 1,790  
฿ 1,100
Dire Wolves
คลังสินค้า 0 วิว 2,302  
฿ 1,000
Bat Swarm
คลังสินค้า 0 วิว 2,066  
฿ 1,000
Konrad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,800  
฿ 1,000
Vlad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,769  
฿ 1,000
Isabella Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,860  
฿ 1,000
Winged Vampire Lord
คลังสินค้า 0 วิว 1,535  
฿ 900
Death upgrade pack
คลังสินค้า 0 วิว 1,649  
฿ 800
(GW) DEATHRATTLE WIGHT KING

+ WIGHT KING WITH BALEFUL TOMB BLADE

คลังสินค้า 0 วิว 1,241  
฿ 750
Necromancer
คลังสินค้า 0 วิว 2,068  
฿ 750
Skeleton Warriors (5 models)
คลังสินค้า 0 วิว 1,775  
฿ 400
     0