ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

Legion of Nagash

[GW] DEATHLORDS NAGASH SUPREME LORD OF UNDEAD
คลังสินค้า 1 วิว 1,652  

฿ 4,700

[GW] FLESH-EATER COURTS CRYPT FLAYERS

+ Crypt Haunter Courtier

+ Crypt Horrors

+ Vargheists

+ Crypt Infernal Courtier

คลังสินค้า 3 วิว 957  

฿ 1,950

[GW] Deathlords Morghast

+ Morghast Harbingers

+ Morghast Archai

คลังสินค้า 2 วิว 1,469  

฿ 2,350

[GW] DEATHRATTLE WIGHT KING
คลังสินค้า 2 วิว 833  

฿ 700

[GW] DEATHMAGES Necromancer
คลังสินค้า 2 วิว 712  

฿ 700

HEXWRAITHS

+ Hexwraiths

คลังสินค้า 1 วิว 867  

฿ 1,900

[GW] DEATHRATTLE GRAVE GUARD
คลังสินค้า 1 วิว 1,104  

฿ 1,800

Blood Knights
คลังสินค้า 0 วิว 1,950  

฿ 4,000

AGE OF SIGMAR: FORBIDDEN POWER (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 3,014  

฿ 3,300

Deathlords Mortarch

+ Neferata, Mortarch of Blood

+ Arkhan the Black, Mortarch of Sacrament

+ Mannfred, Mortarch of Night

คลังสินค้า 0 วิว 1,130  

฿ 3,200

Deathlord Mortarch
คลังสินค้า 0 วิว 868  

฿ 3,200

Start Collecting! Malignants
คลังสินค้า 0 วิว 1,972  

฿ 3,050

Start Collecting! Skeleton Horde
คลังสินค้า 0 วิว 2,286  

฿ 3,050

Mortis Engine
คลังสินค้า 0 วิว 1,083  

฿ 2,950

Terrorgheist

+ Prince Vhordrai, a Vampire Lord on Zombie Dragon

+ Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist

+ Zombie Dragon

คลังสินค้า 0 วิว 1,330  

฿ 2,950

Fell Bats
คลังสินค้า 0 วิว 1,353  

฿ 2,000

Vampire Lord on Nightmare Steed
คลังสินค้า 0 วิว 1,283  

฿ 1,600

Corpse Cart with Unholy Lodestone
คลังสินค้า 0 วิว 1,440  

฿ 1,600

BATTLETOME: LEGIONS OF NAGASH (HB) (ENG)
คลังสินค้า 0 วิว 1,268  

฿ 1,400

DEADWALKERS ZOMBIES
คลังสินค้า 0 วิว 1,521  

฿ 1,400

DEATHRATTLE SKELETON WARRIORS
คลังสินค้า 0 วิว 1,211  

฿ 1,100

Dire Wolves
คลังสินค้า 0 วิว 1,569  

฿ 1,000

Bat Swarm
คลังสินค้า 0 วิว 1,289  

฿ 1,000

Konrad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,163  

฿ 1,000

Vlad Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,154  

฿ 1,000

Isabella Von Carstein
คลังสินค้า 0 วิว 1,208  

฿ 1,000

Winged Vampire Lord
คลังสินค้า 0 วิว 1,030  

฿ 900

Death upgrade pack
คลังสินค้า 0 วิว 1,021  

฿ 800

Necromancer
คลังสินค้า 0 วิว 1,232  

฿ 750

Skeleton Warriors (5 models)
คลังสินค้า 0 วิว 1,029  

฿ 400

     0