ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

TAMIYA Acrylic Paint

XF-59 Desert yellow
คลังสินค้า 6 วิว 831  

฿ 80

XF-55 Deck tan
คลังสินค้า 6 วิว 1,033  

฿ 80

XF-60 Dark yellow
คลังสินค้า 6 วิว 1,003  

฿ 80

XF-54 Dark sea grey
คลังสินค้า 6 วิว 957  

฿ 80

X-35 Semi gloss clear
คลังสินค้า 5 วิว 1,003  

฿ 80

XF-58 Olive green
คลังสินค้า 5 วิว 1,274  

฿ 80

X-31 Titanium Gold
คลังสินค้า 3 วิว 951  

฿ 90

X-33 Bronze
คลังสินค้า 3 วิว 975  

฿ 90

X-32 Titanium silver
คลังสินค้า 3 วิว 853  

฿ 90

X-34 Metallic Brown
คลังสินค้า 3 วิว 893  

฿ 90

X-28 Park green
คลังสินค้า 3 วิว 1,037  

฿ 80

X-27 Clear red
คลังสินค้า 3 วิว 1,002  

฿ 80

X-21 Flat base
คลังสินค้า 3 วิว 936  

฿ 80

X-26 Clear orange
คลังสินค้า 2 วิว 1,136  

฿ 80

X-25 Clear green
คลังสินค้า 2 วิว 959  

฿ 80

X-24 Clear yellow
คลังสินค้า 2 วิว 896  

฿ 80

XF-57 Buff
คลังสินค้า 0 วิว 851  

฿ 80

     0